Plaće Hrvatska - Servis za obračun plaća

Obračun plaće

OBRAČUN PLAĆE

Servis za obračun plaća je specijalizirani pružatelj usluga računalne obrade obračuna plaća i drugog dohotka. Iskustvo, znanje i tehnologija koju koristimo jamče profesionalnu uslugu visoke kvalitete. Uvođenje i pokretanje usluge računalne obrade plaća provodimo u kratkome roku i za korisnika bezbolno. Uslugu je moguće aktivirati tijekom cijele poslovne godine (nije nužno krenuti 01.01.). Mjesto sjedišta Vašega poduzeća koje je udaljeno od našega sjedišta (Zagreb) nije prepreka za pružanje usluge.

PRETPLATA NA SADRŽAJE

Servis za obračun plaća od 2010. godine objavljuje ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i parametrima za obračun koje se odnose na obračun plaća, poreza na dohodak i radno pravo. Pretplata uključuje puni pristup svim sadržajima na portalu i e-mail obavještavanje o zakonskim promjenama i potrebi za primjenom novih parametara obračuna (prirez, osnovice, ...). Pretplatiti se možete OVDJE.

DRUGI DOHODAK

Usluga računalne obrade drugog dohotka je za poslovne subjekte koji na redovnoj bazi ili periodično imaju potrebu za isplatama primitaka koji se smatraju drugim dohotkom (ugovori o djelu, autorski honorari, honorari umjetnika, primici članova upravnih odbora, provizije prodajnim predstavnicima, ...). Kroz ovu uslugu "Servis za obračun plaća" preuzima na sebe sve poslove obrade obračuna drugog dohotka.

OSTALE USLUGE 

Servis za obračun plaća obavlja sve vrste obračunsko administrativnih poslova vezanih uz plaće i porez na dohodak (potvrda staža na HZMO, odjave i prijave radnika, obračune otpremnina, ispravke i usklađenja JOPPD obrazaca i uplata,  korekcije pogrešnih obračuna i usklađenja sa zaduženjima u poreznoj upravi, forenzičke obračune, ...). Cijene usluga se ugovaraju po time&material principu ili u paušalnome iznosu. 

Interno organizirani obračun plaća želite izdvojiti iz poduzeća? Koristite zastarjeli program? Imate kadrovske probleme u odjelu obračuna plaća? Dosta Vam je neispravnih obračuna i ispravaka? Tajnost plaća Vam je važna? Potreban Vam je pružatelj usluge koji će stručno i profesionalno voditi brigu o Vama? Posjetite naš portal SERVIS ZA OBRAČUN PLAĆA i provjerite što možemo učiniti za Vas ... LINK
obračun plaće OKTAEDAR D.O.O Poslovnica: Črnomerec 16, 10000 Zagreb Sjedište: Podravska 20, 10360 Sesvete Telefon (za korisnike): +385 1 5615 905 Prodaja: +385 91 3030 012 Damir Bortek Mail: info@oktaedar.hr
Oktaedar d.o.o.© 2007. - 2016. Sva prava zadržana.
Oktaedar d.o.o. za usluge, Podravska 20 10360 Sesvete. Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080276258 OIB: 55380846262
Temeljni kapital: 20.000 KN, uplaćen u cijelosti. Član društva: Damir Bortek. Transakcijski račun: HR1423600001101281955 kod Zagrebačka banka d.d.